Sunday, November 2, 2008

ਤਨਦੀਪ ਜੀ

ਆਰਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਏਨੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ!

ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ

ਹਰਮਿੰਦਰ ਬਣਵੈਤ
United Kingdom

No comments:

Text selection Lock by Hindi Blog Tips