Sunday, November 9, 2008

Tandeep ji

SSA,

Site bahut lok pasand kar rahe han, bahut khushi hundi hai.. hale safar bahut lamba hai , mann vich kam-c-kam "Nagmani" jiha akeeda hona chahida hea, fer hi gall banani hai. Kavita hove ja vaartik meharbani karke aapni pahchaan banauon lai miaar da khiaal rakho ji, aje tak tan sabh theek hai, tusi aap hi bahut siane ho.......

Satikar naal
Azeem Shekhar
United Kingdom

No comments:

Text selection Lock by Hindi Blog Tips